Přeskočit na obsah

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji

Investiční a neinvestiční finanční podpora sociálních služeb poskytovaných v Plzeňském kraji k zajištění potřeb obyvatel kraje v oblasti sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 3. 2024 do 19. 4. 2024. 

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (popř. subjekt, u kterého se registrace v souladu s § 84 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nevyžaduje).

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů včetně v Plzeňském kraji v roce 2024 podpory zlepšení podmínek k zabezpečení základních činností sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů — investiční a neinvestiční podpora základních činností sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Dotace se poskytuje na sociální služby, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje.
  • Dotace je účelová. Je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy. Lze ji použít pouze na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, popř. investiční akce realizované v souvislosti s poskytováním sociální služby.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 29 000 000 Kč.
  • Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci 3 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru