Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji

shutterstock_136361384.jpg
Share Button

Dotace na podporu stávajících sociálních podniků v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále na subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 20. 2. 2021 do 10. 3. 2021.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, ústav (zřízený dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník), nadace, fyzická osoba, družstvo, sociální družstvo, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované aktivity Typ A – Vznik nového SP:
  • Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku.
  • Vznik byznys plánu a strategických dokumentů.
  • Náklady na nákup dotačního managementu.
  • Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního podniku ve vztahu k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava pracovního místa, nákup specifických pracovních pomůcek a nástrojů apod.).
 • Podporované aktivity Typ B – Rozvoj stávajícího SP:
  • Rozvojové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálních podniků směřující k zavádění integračních, sociálních či environmentálních společenských produktů sociálních podniků.
  • Vznik obchodní strategie, byznys plánu pro následný rozvoj sociálního podniku.
  • Náklady na nákup dotačního managamentu. Podmíněno podáním žádosti o dotaci z fondů ESF či IROP, dokladem je zpráva o splnění formálních náležitostí žádosti o dotaci přiložená k vyúčtování dotace.
  • Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k rozvoji sociálního podniku v souvislosti s rozvojem zaměstnanců a využívaných technologií.
  • Marketing a propagace sociálního podniku, produktů sociálního podniku.
  • Zajištění stáží a praxí u studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních  prostředků vyčleněných na program je 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč a maximální výše 150 000 Kč  na projekt.
 • Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných (vlastních nebo cizích) zdrojů a to ve výši minimálně 30 % celkových nákladů projektu.

 Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>