Přeskočit na obsah

Program podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji

Dotace na podporu stávajících sociálních podniků v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále na subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, ústav (zřízený dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník), nadace, fyzická osoba, družstvo, sociální družstvo, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované aktivity Typ A — Vznik nového SP:
  • Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku.
  • Vznik byznys plánu a strategických dokumentů.
  • Náklady na nákup dotačního managementu.
  • Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního podniku ve vztahu k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava pracovního místa, nákup specifických pracovních pomůcek a nástrojů apod.).
 • Podporované aktivity Typ B – Rozvoj stávajícího SP:
  • Rozvojové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálních podniků směřující k zavádění integračních, sociálních či environmentálních společenských produktů sociálních podniků.
  • Vznik obchodní strategie, byznys plánu pro následný rozvoj sociálního podniku.
  • Náklady na nákup dotačního managamentu. Podmíněno podáním žádosti o dotaci z fondů ESF či IROP, dokladem je zpráva o splnění formálních náležitostí žádosti o dotaci přiložená k vyúčtování dotace.
  • Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k rozvoji sociálního podniku v souvislosti s rozvojem zaměstnanců a využívaných technologií.
  • Marketing a propagace sociálního podniku, produktů sociálního podniku.
  • Zajištění stáží a praxí u studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 1 300 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 150 000 Kč na projekt, organizace zvýhodněné územní dimenzí maximálně 180 000 Kč.
 • Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných (vlastních nebo cizích) zdrojů a to ve výši minimálně 30 % celkových nákladů projektu.

 Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje, sociální podnik zaměstnává osoby z cílových skupin s bydlištěm v Pardubickém kraji.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru