Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“ Výzva č. 2021

výzkum 3
Share Button

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“  je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září 2021 do 1. října 2021 (do 12:00 hod.).

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je posílit inovační aktivity firem v Plzeňské aglomeraci a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a VO si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.
 • Podniky mají možnost získat dotaci na služby výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti:
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Forma a výše podpory:

 • Alokace prostředků na tuto výzvu je stanovena ve výši 2 000 000 Kč.
 • Pro velký podnik je výše dotace maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 150 000 Kč.
 • Pro malý a střední podnik je výše dotace maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>