Přeskočit na obsah

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“

Cílem programu je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem. Pro firmy jsou vouchery podnětem k navázání kontaktu s výzkumnou organizací nebo rozšíření stávající spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. do 30. září 2022 (12:00:00).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být podnik malý, střední podnik či velký podnik, který realizuje inovační aktivity a má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem. Pro firmy jsou vouchery podnětem k navázání kontaktu s výzkumnou organizací (VO) nebo rozšíření stávající spolupráce. S pomocí plzeňských podnikatelských voucherů můžete využít kapacit, znalostí a vybavení výzkumné organizace, které nemáte k dispozici. Spolupráce s výzkumnou organizací vám přinese nejen reálné výstupy projektu, ale také nové profesní kontakty, zajímavá řešení či náměty na další inovace. V neposlední řadě poskytne i pohled, na který v běžném provozu není čas. Pro výzkumné organizace naopak plzeňské vouchery představují cennou výměnu zkušeností.
 • Podniky mají možnost získat dotaci na služby výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti: 
  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

Forma a výše podpory:

 • Pro malý a střední podnik je výše dotace maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 200 000 Kč,
 • Pro velký podnik je výše dotace maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatelem služeb může být organizace pro výzkum a šíření znalostí, uvedená v seznamu výzkumných organizací na webových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, která má sídlo na území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru