Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“

výzkum 3
Share Button

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“ (dále jen program) je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. Program je vyhlášen na základě usnesení Rady města Plzně a Zastupitelstva města Plzně.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. října 2020 (do 12:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty, které realizují inovační aktivity.

Typy podporovaných projektů:

 • Podniky mají možnost získat dotaci na služby výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti:
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace je pro:
 • U multioborových služeb je míra podpory (dotace) v % stejná jako u ostatních služeb. Žadatel o dotaci však může požádat o dotaci až do výše 180 000 Kč, a to v případě, že tomu odpovídá výše předpokládaných způsobilých výdajů. Výše dotace u multioborových služeb může být:
  • pro malý a střední podnik4 maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 180 000 Kč,
  • pro velký podnik5 maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel o dotaci je oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>