Přeskočit na obsah

Program podpory “Sport pro zdraví/sport pro všechny” v Litoměřicích

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce sportovního charakteru v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic. 

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí je v termínu od 16. 1. do 31. 3. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba se sídlem v Litoměřicích.
  • Dotace je přednostně určena pro neregistrované členy sportovních klubů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Kompenzace nákladů na jednorázové akce sportovního charakteru v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic.
  • Cílem dotace je podpořit zdravotní a edukační efekt, což předpokládá, že program bude zabezpečován především sportovními kluby, které mají ke sportu profesní vztah, trenérsko ‑pedagogické schopnosti a materiální zázemí.
  • Dotace jsou přednostně určeny pro neregistrované členy sportovních klubů.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních příspěvků pro Program činí 150 000 Kč.
  • Dotace může tvořit maximálně 80 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Z příspěvku nelze hradit mzdy, daně, odvody, investiční náklady, náklady prokazatelně nesouvisející s projektem, výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu, komerční a podnikatelské aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru