Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze

shutterstock_152206601.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj výkonnostního sportu dětí a mládeže zaměřený na udržení, popř. navýšení členské základny i zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost a trenérskou práci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1. Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. V Opatření II. Investice do sportovního zařízení může žádat i obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. V Opatření III. Provoz sportovních zařízení a v Opatření IV. Sportovní akce může žádat i obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích a fyzická osoba podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 • 4. O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok, má sídlo na území České republiky a předmětem jeho hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a tělovýchovy
 • 5. Pro jednotlivá Opatření je okruh způsobilých Žadatelů dále specifikován (zdroj).

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže:
  • Systémový rozvoj výkonnostního sportu dětí a mládeže zaměřený na udržení, popř. navýšení členské základny i zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost a trenérskou práci.
 • Opatření II. Investice do sportovního zařízení:
  • Podpora výstavby a technického zhodnocení sportovního zařízení pro zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné sportovní infrastruktury na území HMP.
 • Opatření III. Provoz sportovního zařízení:
  • Podpora provozu plaveckých bazénů, zimních stadionů a ostatních sportovních zařízení na území HMP.
 • Opatření IV. Sportovní akce:
  • Podpora jednorázových sportovních akcí konaných na území hlavního města Prahy. Podpora není určena na seriály akcí, celoroční soutěže, ligy apod.
 • Opatření V. Sport pro všechny:
  • Podpora nesoutěžní dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti pro děti, mládež a osoby starší 55 let (širokou veřejnost) na území HMP.
 • Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných:
  • Podpora činnosti sportovních klubů působících v oblasti sportu handicapovaných.
 • Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby:
  • Účelem tohoto Opatření je rozšíření a obnova vybavenosti sportovních zařízení na území hlavního města Prahy.

Forma a výše podpory:

 • Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu - do výše 100 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt - 100 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele - 50 000 000 Kč.
 • Opatření II. Investice do sportovní infrastruktury:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu - do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt – 500 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 15 000 000 Kč.
 • Opatření III. Provoz sportovních zařízení:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu - do výše 100 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt – 50 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 3 000 000 Kč.
 • Opatření IV. Sportovní akce:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu - do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt – 50 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 2 000 000 Kč.
 • Opatření V. Sport pro všechny:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu - do výše 100 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt – 50 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 1 000 000 Kč.
 • Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu - do výše 100 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt – 50 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 1 000 000 Kč.
 • Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu - do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt – 50 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 250 000 Kč.

Doplňují informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>