Přeskočit na obsah

Program podpory sportu města Pardubice

Město Pardubice vyhlásilo výzvu v Programu podpory sportu. Hlavním smyslem a účelem dotací je podpora uspokojování sportovních potřeb občanů města Pardubic, podpora údržby a provozu sportovních zařízení sloužících sportovnímu vyžití občanů města Pardubic a také podpora propagace města Pardubic cestou sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 08. 02. 2021, 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty provozující sportovní a tělovýchovnou činnost na území města Pardubic.
 • Dotace na tradiční a významné akce – žadatelem může být fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.
 • Ostatní typy dotací — žadatelem může být fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Tradiční a významné sportovní akce.
 • Spolková sportovní činnost dětí a mládeže.
 • Výkonnostní sport.
 • Provoz sportovního zařízení.
 • Podpora významných sportovců.
 • Provoz otevřených hřišť pro veřejnost.
 • Činnost spolků pracující s handicapovanými sportovci.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 27 000 000 Kč.
 • Výše dotace pro každou kategorii bude vypočtena samostatně na základě kritérií jednotlivých dotačních kategorií. Kritéria jsou uvedena v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2021. Výsledná dotace v jednotlivém případě bude rovna součtu dílčích dotací

Specifika a omezení:

 • Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné čerpat dotaci z více než jednoho výše uvedeného zdroje ani z více programů podpory najednou. Žadatel tak může na jeden projekt, akci nebo činnost požádat o dotaci u statutárního město Pardubice pouze z jednoho zdroje (program podpory, rezervy atd.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

ZDROJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru