Přeskočit na obsah

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích

Dotace jsou určeny jako finanční podpora KULTURNÍCH AKCÍ pořádaných pro veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města, a to i v zahraničí. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice ve lhůtě od 15. 1. – 20. 3. 2024.

Příjemci podpory:

  • Projekt předkládá právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora KULTURNÍCH AKCÍ pořádaných pro veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města, a to i v zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory činí 1 100 tis. Kč.
  • Dotace může tvořit maximálně 80 % nákladů projektu.
  • Předložené projekty vyhodnotí komise kultury při RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města, při žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději do 31. 5. 2023.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může předložit nejvýše dva projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru