Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích

ostrava-3
Share Button

Dotace v oblasti kultury jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením souvislé celoroční činnosti subjektu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice ve lhůtě od 1. 2. do 31. 3. 2021.

Příjemci podpory:

  • Projekt předkládá právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora KULTURNÍCH AKCÍ pořádaných pro veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města, a to i v zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory činí 900 tis. Kč.
  • Dotace může tvořit maximálně 80 % nákladů projektu.
  • Předložené projekty vyhodnotí komise kultury při RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města, při žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději do 31. 5. 2021.

Specifika a omezení:

  • Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2021.
  • Z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností subjektu.
  • Dotace nejsou určeny příspěvkovým organizacím zřízeným městem Litoměřice.
  • Jeden žadatel může předložit nejvýše dva projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>