Přeskočit na obsah

Program podpory ve zdravotní oblasti ve městě Pardubice

Program je určen pro subjekty provozující veřejně prospěšnou činnost pro osoby se zdravotním postižením na území města Pardubic. Cílem finanční podpory je podpořit žadatele, kteří vhodným způsobem doplňují aktivity ostatních subjektů nebo zabezpečují jednorázovou akci ve zdravotní oblasti na území města Pardubic a zároveň naplňují strategické dokumenty města.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 5. února 2016.

Příjemci podpory:

 • Dle právní subjektivity: 
  • Právnické osoby.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Jednorázové akce ve zdravotní oblasti na území města Pardubic.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše programu podpory ve zdravotní oblasti je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic.
 • Maximální výše dotace může činit 90 % z celkových vyúčtovaných nákladů na akci. V případě nedodržení je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část dotace poskytovateli.

Specifika a omezení:

 • Z dotace nebudou hrazeny výdaje na pohoštění, dary, leasing, úvěry a půjčky a investiční výdaje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru