Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – 2. kolo

wormhole-739872__340
Share Button

Dotace na  podporu poskytovatelů pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, jejímž cílem je vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 12. 2020, 0:00:00 do 10. 1. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v pobytové formě na území Plzeňského kraje:
  • 1. domovy pro seniory,
  • 2. domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • 3. domovy se zvláštním režimem,
  • 4. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
  • 5. chráněné bydlení,
  • 6. týdenní stacionáře,
  • 7. azylové domy,
  • 8. domy na půl cesty,
  • 9. terapeutické komunity,
  • 10. zařízení následné péče,
  • 11. zařízení pro krizovou pomoc,
  • 12. zařízení sociální rehabilitace,
  • 13. odlehčovací služby.
 • Poskytovatel sociálních služeb poskytující vybrané pobytové služby dle bodu 1. tohoto článku, který má registraci poskytovatele sociální služby anebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, je pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu a má některou z níže uvedených právních forem:
  • Obce;
  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti;
  • Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti;
  • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti;
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem podpory je vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Forma a výše podpory:

 • 1. Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • 2. Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který neumožňoval příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • 3. Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora se vyplácí zpětně. Žadatel o finanční podporu podává pouze jednu žádost o finanční podporu, tj. jednorázově za všechny náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>