Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Dotace je určena na Projekty pro děti a mládež do 26 let věku s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat  od 25. 9. 2020 do 9. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel musí mít ve svých ustavujících dokumentech (stanovách, zakládací listině, statutu apod.) zakotvenou práci s Dětmi a mládeží. Žadatel v rámci Opatření I., II. a IV. je povinen realizovat pravidelnou celoroční činnost s Dětmi a mládeží v jejich volném čase (min. 2x měsíčně). Žadatel v rámci Opatření III. a V. je povinen věnovat se práci s Dětmi a mládeží.

Typy podporovaných projektů:

 • Jsou vyhlášeny následující programy:
  • Opatření I. Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase.
  • Opatření II. Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží.
  • Opatření III. Akce pro Děti a mládež na území hlavního města Prahy.
  • Opatření IV. Krátkodobé akce pro Děti a mládež mimo území hlavního města Prahy.
  • Opatření V. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí.
  • Opatření VI. Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 50 milionů Kč
 • HMP poskytuje Dotaci do výše 100% způsobilých nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu. 

Specifika a omezení:

 • Žadatel i Realizátor musí mít sídlo a působnost v hlavním městě Praze. Subjekt, který nemá sídlo nebo působnostv hlavním městě Praze, ale má základní články, které by mohly být Realizátory, může zmocnit jednoho Realizátora, aby podal Žádost jako Žadatel.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>