Přeskočit na obsah

Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

Dotace je určena na pořízení a instalaci nádrže na zachytávání dešťové vody na území města Litoměřice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 04. 2023 do 01. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Dotace je určena pouze fyzickým osobám přihlášeným k trvalému pobytu na území města Litoměřice, vyjma těch, kteří jsou hlášeni na ohlašovně MěÚ.
  • Vlastník domu, bytu, případně pozemku jako žadatel užívá nemovitost výlučně k bydlení nebo rekreaci nikoli k podnikatelským účelům.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zlepšení stavu životního prostředí snížením povrchového odtoku dešťové vody a zvýšení jejího zadržování na územ města, snížení spotřeby pitné vody a snížení prašnosti.
  • Podzemní nádrž, případně nádrž instalovaná tak, aby její využití bylo celoroční (např. umístění ve sklepením prostoru) — minimální objem 2 000 litrů výše dotace stanovena násobkem jednotkové ceny 5 Kč/litr maximálně 90 % uznatelných nákladů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný roční objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tuto účelovou dotaci je 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 49 900 Kč.

Specifika a omezení:

  • Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve smlouvě, je žadatel povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru