Přeskočit na obsah

Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacímz rozpočtu městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora

Podpora formou dotací má za cíl umožnit neziskovým organizacím další výkon a rozvoj poskytovaných služeb v oblastech, které jsou pokládány za společensky přínosné, nicméně nedisponují dostatkem vlastních finančních zdrojů pro jejich zajištění.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. 10. 2023 do 20. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby se sídlem či působností na území městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora nebo poskytující služby občanům městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem programu poskytování dotací je podpora neziskových organizací poskytujících služby v některé z následujících oblastí:
  • sport a tělovýchova,
  • práce s dětmi a mládeží,
  • sociální pomoc, prevence závislostí apod.,
  • kultura, zájmové a společenské organizace pro dospělé,
  • životní prostředí, výchova k ekologii, bezpečnost apod.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na podporu stanoveného účelu bude schválen Zastupitelstvem městské části Brno Rečkovice a Mokrá Hora v rámci rozpočtu na rok 2024. V návaznosti na zkušenosti z předchozích let předpokládáme částku 800 000 Kč, která se na jednotlivé účely rozdělí takto:
  • sport a tělovýchova 50 % (předpoklad 400 000 Kč),
  • práce s dětmi a mládeží 20 % (předpoklad 160 000 Kč),
  • kultura, zájmové a společenské organizace pro dospělé 10 % (předpoklad 80 000 Kč),
  • sociální pomoc, prevence závislostí apod. 15 % (předpoklad 120 000 Kč),
  • životní prostředí, výchova k ekologii, bezpečnost apod. —5 % (předpoklad 40 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel o dotaci může podat maximálně dvě žádosti, které se musí týkat různých vymezených oblastí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru