Přeskočit na obsah

Program poskytovaní příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury

Dotace na podporu stipendijních projektů vycházející z tradice českého neprofesionálního umění a české lidové kultury mohou získat fyzické osoby, které se v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury podílejí na tvorbě a prezentaci autorských děl, vědecké, vzdělávací, pořadatelské a další odborné činnosti, nejsou žáky střední školy nebo konzervatoře a nejsou studenty vyšší odborné školy nebo vysoké školy.

Příjem žádostí:

  • Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. 4. 2018.

Příjemci podpory:

  • Režiséři, dramaturgové, sbormistři, choreografové, scénografové, dirigenti, pro něž práce v neprofesionálním tělese není hlavním zdrojem obživy.
  • Jednotliví neprofesionální tvůrci (např. filmaři, fotografové, tanečníci apod.), pokud prokáží připravenost (např. dohodou s organizacemi působícími v jednotlivých oborech, popř. pořadateli akcí) prezentovat výsledky tvůrčího pobytu na dílnách a seminářích jako inspiraci  a poučení pro další tvůrce.
  • Držitelé titulu Nositel tradice lidového řemesla, udělovaných MK (dále „Nositel“), a jejich následníci a pokračovatelé (žadatel je povinen přiložit písemné doporučení Nositele).
  • Lektoři dílen a seminářů s prokazatelnou zkušeností v edukativní činnosti v jednotlivých oborech.

Typy podporovaných projektů:

  • Tvůrčí stipendium — finanční částka přiznaná žadateli na tvůrčí účely, tj. na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do dvou let s možností prodloužení nejméně o 1 rok. Výsledkem pobytu bude umělecké dílo, které nebude komerčně využíváno. Je povinností žadatele zveřejnit tvůrčí postupy a metody.
  • Studijní stipendium — finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely, tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce u významného tuzemského či zahraničního uměleckého vědeckého nebo jiného specializovaného pracoviště, včetně vysokých škol a konzervatoří (netýká se formy denního studia, nýbrž jednorázových kurzů a podobných studijních programů), jehož výsledkem je získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou, edukativní nebo jinou odbornou činnost, případně nastudování nebo vytvoření díla.

Specifika a omezení:

  • Program je určen pouze fyzickým osobám, které se v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury podílejí na tvorbě a prezentaci autorských děl, vědecké, vzdělávací a další odborné činnosti, nejsou žáky střední školy nebo konzervatoře, nejsou studenty vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Žadatel o stipendium na studijní účely nesmí být v roce podávání žádosti starší 35 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru