Přeskočit na obsah

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 13. zasedání Monitorovacího výboru je 18. srpen 2021 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadateli o dotaci mohou být veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení, ESÚS.

Typy podporovaných projektů:

 • Adaptace na klimatické změny.
 • Ochrana přírody a životního prostředí, druhová rozmanitost.
 • Kulturní dědictví.
 • Přírodní dědictví.
 • Hlavní teritoriální přeshraniční výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Projekty mohou být podpořeny dotací z prostředků ERDF až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Celková částka, která je v rámci programu k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj, činí 103 375 149 euro.

Specifika a omezení:

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.
 • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.
 • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
 • Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce: 
  • Společná příprava (nutno splnit vždy).
  • Společná realizace (nutno splnit vždy).
  • Společné financování.
  • Společný personál.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru