Přeskočit na obsah

Program přeshraniční spolupráce SR — ČR 2007 — 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–13 výzvu na předkládání žádostí o dotaci na projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí a zachování životního prostředí a rozvoj krajiny. Výzva je určena výlučně pro právnické osoby na území České a Slovenské republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 21.11.2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, městské části, svazky obcí, příspěvkové organizace, hospodářská komora, regionální a okresní komory.
 • Právnické osoby.
 • Školské právnické osoby, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.
 • Česká televize, český rozhlas.
 • Správa železniční dopravní cesty.
 • Státní organizace, obecně prospěšné organizace, zájmová sdružení právnických osob, nadace, církve.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast podpory II.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí.
  • Dobudování dopravní infrastruktury zabezpečující napojení jednotlivých území, příhraničních území na vyšší dopravní systémy.
  • Dobudování obslužných dopravních komunikací v zájmu zvýšení atraktivity území pro rozvoj turismu, obslužnosti a bezpečnosti obyvatel, žijících v příhraničním regionu a zabezpečení lepšího přeshraničního připojení jednotlivých skupin obyvatelstva na obou stranách hranice.
  • Rozvoj progresivních a životní prostředí šetřících dopravních systémů veřejné dopravy apod.
 • Oblast podpory II.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny.
  • Vytváření podmínek pro zachování přírodního a kulturního dědictví příhraničního regionu s ohledem na jedinečnost jeho přírodního prostředí, kulturní krajiny, stejně jako jeho neopakovatelných specifických daností.
  • Podpora rozvoje technické infrastruktury na odvoz a likvidaci odpadních vod, podpora a posilování protipovodňových opatření, zlepšení nakládání s odpady, podpora a rozvoj infrastruktury na ochranu biodiverzity, charakteru krajiny a její rehabilitace, včetně monitorování životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace pro tuto výzvu činí 1 905 619,57 EUR.
 • Minimální výše příspěvku na jeden projekt činí 200 000 EUR.
 • Maximální možná míra dotace činí 85%.

Specifika a omezení:

 • Projekty je nutné realizovat na oprávněném území, které zahrnuje ve Slovenské republice území Trnavského, Trenčanského a Žilinského kraje a v České republice území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru