Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program prevence kriminality Kraje Vysočina

146674327_0e14f1535b_z
Share Button

Cílem programu je zajistit realizaci primární prevence kriminality, která je zaměřena na předcházení rizikového chování dětí a mládeže, popřípadě zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních kompetencí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději v termínu od 12. 03. 2021 do 22. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky a ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Obce na území Kraje Vysočina;
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A je zaměřen na podporu aktivit v rámci specifické primární prevence rizikového chování na 1. a 2. stupních ZŠ a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií, které povedou k realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021.
 • Podprogram B je zaměřen na podporu aktivit v rámci sekundární a terciární prevence, které povedou k realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A:
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt nesmí přesáhnout alokaci daného okresu.
 • Podprogram B:
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat maximálně dva projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>