Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace

pelhrimov-1815909__340
Share Button

Dotace na redukci vizuálního smogu prostřednictvím podpory Označování provozoven na objektech na území Pražské památkové rezervace.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 7. 2020 do 30. 10. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem je výlučně uživatel provozovny v Objektu, který je vlastníkem, vypůjčitelem nebo nájemcem provozovny.

Typy podporovaných aktivit:

  • Redukce vizuálního smogu prostřednictvím podpory Označování provozoven na objektech na území Pražské památkové rezervace.
  • Označováním provozovny se rozumí zejména práce související s grafickým návrhem, realizací a instalací: výstrče, vývěsního štítu, firemního nápisu, vitríny, menuboxu a nabídkové tabule, označení obchodního domu (typizované cedule s názvem jednotlivé provozovny), úpravy výlohy a výkladce (dále jen „Označování provozovny“), které jsou v souladu s dokumentem „Pravidla označování provozoven v památkově chráněných územích hl. m. Prahy a na kulturních památkách na území hl. m. Prahy“, schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1073 ze dne 1. 6. 2020 (dále jen „Pravidla“). Účelem Dotace mohou být jen práce, jejichž provedení bylo schváleno závazným stanoviskem Odboru MHMP v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 5 milionů Kč.
  • Dotace se poskytuje do výše 200 tis Kč, avšak maximálně do 70 % celkových způsobilých (uznatelných) nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel dokládá výpis z katastru nemovitostí objektu (nemovitosti), ve kterém se provozovna nachází, ne starší než 3 měsíců od doručení Žádosti a k elektronické verzi naskenovaný.
  • Žadatelem nemůže být HMP, městská část HMP, Česká republika nebo jakýkoliv jiný stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>