Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami v Karlovarském kraji

Důvod podpory lesního hospodaření je zachování a obnovování lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o finanční podporu je možné podávat v termínu  od 1. 7. 2021, 09:00 hodin do 15. 7. 2021, 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Typy podporovaných projektů:

  • Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem.
  • Ochrana lesa proti zvěři oplocenkami.

Forma a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 6 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace v jednotlivém případě smí činit 3 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel smí podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru