Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina

Dotace na podporu dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby, a to z důvodu zajištění fungování funkční sítě dobrovolnických center v Kraji Vysočina. 

Příjem žádosti:

  • Žádosti se přijímají v termínu od 15. 01. 2024 do 26. 01. 2024.

Příjemce podpory:

  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti.
  • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti.
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných projektů:

  • Vyhledávání, příprava a koordinace práce dobrovolníků a to včetně případného koordinování neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby za podmínky, že zajištěná dobrovolnická činnost bude minimálně v rozsahu 1 500 dobrovolnických hodin (dobrovolníci musí mít uzavřenou dlouhodobou smlouvu nebo smlouvu na jednorázovou aktivitu, kromě sbírkové činnosti) a dále jsou dobrovolníci vysíláni alespoň do třech registrovaných sociálních služeb k výkonu dobrovolnické práce v sociální oblasti, popř. ve zdravotnických zařízeních.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 500 000 Kč.
  • Výše dotace na jeden projekt je stanovena jako součin předpokládaného počtu hodin dobrovolnické práce uvedeného v Žádosti o poskytnutí dotace a částky 84 Kč za hodinu.
  • Minimální podíl příjemce dotace: 0 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru