Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina

shutterstock_140404582.jpg
Share Button

Dotace na podporu dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby, a to z důvodu zajištění fungování funkční sítě dobrovolnických center v Kraji Vysočina.  

Příjem žádosti:

  • Žádosti se přijímají v termínu od 13. 01. 2020 – 24. 01. 2020.

Příjemce podpory:

  • Dotaci může získat spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, anebo církevní právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

  • Spolufinancování nákladů na provoz dobrovolnických center v Kraji Vysočina.
  • Vyhledávání, příprava a koordinace práce dobrovolníků v rozsahu minimálně 1 500 dobrovolnických hodin, kteří jsou vysíláni alespoň do třech registrovaných sociálních služeb k výkonu dobrovolnické práce v sociální oblasti, popř. ve zdravotnických zařízeních a to včetně případného koordinování neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 450 000 Kč.
  • Výše dotace na jeden projekt je stanovena jako součin předpokládaného počtu hodin dobrovolnické práce uvedeného v Žádosti o poskytnutí dotace a částky 70 Kč za hodinu.
  • Minimální podíl příjemce dotace: 0 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2020 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2020.
  • Žadatel musí realizovat projekt dobrovolnického centra alespoň od 1. 1. 2017. Provoz dobrovolnického centra musí být zajištěn od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. V projektu dobrovolnického centra bylo v rámci uplynulého kalendářního roku před podáním žádosti zajištěno alespoň 1 500 dobrovolnických hodin (nejedná se o dobrovolníky z jednorázové pomoci při organizaci sbírek).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>