Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016

Účelem dotace je zajistit spolufinancování nákladů na projekty v oblasti rodinné politiky na území Kraje Vysočina. Peněžní prostředky z tohoto programu umožní financovat především provozní náklady související s realizací projektů mateřských center, a jiných organizací, jejichž činnosti pozitivně podporují funkce a rozvoj rodiny.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 7. 2016 do 5. 8. 2016.

Příjemci podpory:

  • Spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace zřizované obcemi.

Typy podporovaných projektů:

  • Úhrada provozních nákladů související s realizací projektu (úhrada kancelářských potřeb, vybavení, nákladů na energie, nájemné, mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a další související výdaje).

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace výzvy činí 650 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta v minimální výši 5 000 Kč a v maximální výši 25 000 Kč na rok v závislosti na výsledku hodnocení, výši odůvodněných nákladů a na rozpočtovaném objemu finančních prostředků.
  • Minimální podíl příjemce není stanoven.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů je na území Kraje Vysočina.
  • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování projektu v oblasti rodinné politiky v  období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru