Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací na podporu geoparků na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace na podporu geoparků nacházející se na území Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. května 2024 od 9:00 hodin do 17. května 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Národní geopark nebo globální geopark UNESCO, s platnou certifikací, nebo o tuto certifikaci usilující, nacházející se zcela nebo zčásti na území Středočeského kraje, resp. právnická osoba, která příslušný geopark provozuje, a to bez ohledu na právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je rozvíjet šetrný cestovní ruch ve spolupráci s organizacemi destinačního managementu a popularizovat ochranu životního prostředí a udržitelného rozvoje v geoparcích na svém území.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 700 000 Kč.
  • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je 233 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.
  • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet

Specifika a omezení:

  • Akce/projekt musí být ukončen/a v termínu stanoveném smlouvou, a to nejdéle do 30. 6. 2025. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru