Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče v karlovarském kraji

Dotační program se zřizuje za účelem podpory domácí hospicové péče na financování provozních a mzdových nákladů vynakládaných na činnosti domácí hospicové péče na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání elektronických žádostí se stanovuje na dobu od 16. 1. 2024, 9.00 hod. do 31. 1. 2024, 16.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, církevní osoby, apod.).
  • Příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí.
  • Další právnické osoby.
  • Státní organizace zřízené nebo založené ministerstvy.

Typy podporovaných projektů:

  • Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora činnosti provozovatelů domácí hospicové péče, na které má Karlovarský kraj zájem, a kterou není možno realizovat z běžných provozních prostředků žadatele.

Formy a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 3 350 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024.
  • Pevná část dotace je stanovena v maximální výši 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci nabízí hospicovou péči v domácnostech uživatelů v časovém rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na území Karlovarského kraje.

Doplňující informace

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru