Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče v karlovarském kraji

Program je zaměřen na poskytování dotací provozovatelům domácí hospicové péče na financování provozních nákladů na činnosti domácí hospicové péče, které nejsou součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalými).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání elektronických žádostí se stanovuje na dobu od 1. 2. 2018 8:00 hod. do 9. 2. 2018 14:00 hod.
  • Listinné žádosti je možné předkládat do 14. 2. 2018.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, církevní osoby, apod.).
  • Příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí.
  • Další právnické osoby.
  • Státní organizace zřízené nebo založené ministerstvy.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace se poskytují na financování provozních nákladů na činnosti domácí hospicové péče na území Karlovarského kraje.

Formy a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 3 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci nabízí hospicovou péči v domácnostech uživatelů v časovém rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na území Karlovarského kraje.

Doplňující informace

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru