Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních aktivit, akcí a projektů, celoroční kulturní činnosti a rozvoje subjektů působících v oblasti kultury, zejména na území statutárního města Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace na rok 2020 je možno ve všech kategoriích podávat v termínu od 29. 10. 2019 do 18. 11. 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu může žádat právnická osoba, fyzická osoba podnikající i nepodnikající.
 • Žadatel musí splňovat následující kritéria:
  • pořádat kulturní a obdobné akce;
  • mít sídlo, popřípadě trvalý pobyt ve městě Ústí nad Labem nebo realizovat svou kulturní činnost na území města Ústí nad Labem;
  • reprezentovat svou kulturní činností Statutární město Ústí nad Labem;
  • být organizátorem akce odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobit jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

 • A Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti.
 • B Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů.
 • C Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru.
 • D Dotace na akce mimořádného významu pro SMÚ.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti kultury činí v rozpočtu poskytovatele 5 620 000 Kč.
 • A) Kategorie první — Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti: 
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí:
  • a) 150 000 Kč (u subjektů s evidovanou či jinak prokazatelně doložitelnou členskou základnou – např. hudební soubory, pěvecké sbory, taneční soubory, divadelní soubory atp.)
  • b) 100 000 Kč (u subjektů bez stálé členské základny – např. pořádání jednotlivých koncertů, výstav, divadelních představení).
 • B) Kategorie druhá — Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů: 
  • Minimální výše požadované a poskytnuté dotace činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 100 000 Kč.
 • C) Kategorie třetí — Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru: 
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 170 000 Kč.
 • D) Kategorie čtvrtá — Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem: 
  • Minimální výše požadované a poskytnuté dotace činí 100 000 Kč.
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70% z celkových nákladů akce/projektu/činnosti (nesmí však přesáhnout maximální stanovenou částku dotace v jednotlivé kategorii). Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu uvedených v podané žádosti.

Specifika a omezení:

 • Kategorie A — Subjekt, který žádá o dotaci, může v této kategorii podat max. 1 žádost na příslušný kalendářní rok.
 • Kategorie B — Subjekt, který žádá o dotaci, může v této kategorii podat max. 3 žádosti na příslušný kalendářní rok.
 • Kategorie C — Subjekt, který žádá o dotaci, může v této kategorii podat max. 1 žádosti na příslušný kalendářní rok.
 • Kategorie D — Subjekt, který žádá o dotaci, může v této kategorii podat max. 1 žádost na příslušný kalendářní rok. Žádost bude s žadatelem, v případě potřeby, projednána na jednání KK RM.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru