Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Hlavním cílem víceletého financování v oblasti kultury je zajištění stability a jistoty pořadatelů významných kulturních akcí a institucí zajišťujících celoroční kulturní aktivity ve městě Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace na rok 2024 je možno ve všech kategoriích podávat v termínu od 17. června 2024 do 1. července 2024.

Příjemci podpory:

 • Kategorie první — Podpora akcí mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2025 a 2026: 
  • a) právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování kulturní činnosti se sídlem na území ČR, jejíž kulturní činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem;
  • b) fyzická osoba podnikající (OSVČ) se sídlem na území ČR, jejíž kulturní akce je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.
 • Kategorie druhá — Podpora celoroční činnosti kulturních institucí v letech 2025 a 2026: 
  • a) právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování kulturní činnosti se sídlem na území ČR, jejíž kulturní činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.

Typy podporovaných projektů:

 • A Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti.
 • B Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem programu činí v rozpočtu poskytovatele 9 500 000 Kč/rok.
 • Dotace na akce mimořádného významu v oblasti kultury pro SMÚ – finanční objem 4 500 000 Kč/rok.
 • Dotace na celoroční činnost kulturních institucí – finanční objem 5 000 000 Kč/rok.
 • Maximální výše dotace je 60 % z celkových nákladů akce/projektu/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba, jejímž zřizovatelem je SMÚ či jiný územně samosprávný celek a Česká republika. Dále mezinárodní nevládní organizace a organizace zřízené zákonem, politické strany a hnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru