Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních aktivit, akcí a projektů, celoroční kulturní činnosti a rozvoje subjektů působících v oblasti kultury, zejména na území statutárního města Ústí nad Labem a v okolí jezera Milada.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace na rok 2024 je možno ve všech kategoriích podávat v termínu od 1. prosince do 17. prosince 2023.

Příjemci podpory:

 • Kategorie první — Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti: 
  • a) právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování kulturní činnosti se sídlem na území ČR, jejíž kulturní činnost je
  • realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem;
   b) fyzická osoba podnikající se sídlem či trvalým bydlištěm na území ČR, jejíž kulturní činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.
 • Kategorie druhá — Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů: 
  • a) právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování kulturní činnosti/pořádání kulturních akcí se sídlem na území ČR, jejíž kulturní akce či projekt jsou realizovány na území SMÚ a jsou zaměřeny na občany města Ústí nad Labem;
  • b) fyzická osoba podnikající se sídlem či trvalým bydlištěm na území ČR, jejíž kulturní akce či projekt jsou realizovány na území SMÚ a jsou zaměřeny na občany města Ústí nad Labem;
  • c) fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území ČR, jejíž kulturní akce či projekt jsou realizovány na území SMÚ a jsou zaměřeny na občany města Ústí nad Labem.

Typy podporovaných projektů:

 • A Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti.
 • B Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti kultury činí v rozpočtu poskytovatele 3 820 000 Kč.
 • Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti – finanční objem 1 070 000 Kč.
 • Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů – finanční objem 2 750 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70 % z celkových nákladů akce/projektu/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba, jejímž zřizovatelem je SMÚ či jiný územně samosprávný celek a Česká republika. Dále mezinárodní nevládní organizace a organizace zřízené zákonem, politické strany a hnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru