Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů

Dotace na realizaci aktivit v oblasti podpory aktivní činnosti seniorů na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat ve lhůtě od 6. 12. 2022, 9.00 hodin do 12. 12. 2022, 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Církevní právnická osoba.
 • Spolek.
 • Občanské sdružení.
 • Ústav.
 • Obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora subjektů neziskového sektoru při realizaci aktivit zaměřených na podporu aktivní činnosti seniorů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 500 000 Kč pro rok 2023.
 • Maximální výše příspěvku je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace není určena na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 431/10/22, ze dne  31. 10. 2022 a současně se ruší Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 55/02/22, ze dne 28. 2. 2022.
 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru