Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora realizace projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají  od 16. 1. 2024, 9.00 hod. do 31. 1. 2024, 16.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, církevní osoby), příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí, další právnické osoby, státní organizace zřízená nebo založená ministerstvem. 

Typy podporovaných projektů:

 • Prevenci nemocí a úrazů, např. bezpečný sport, bezpečná ulice, dětská hřiště.
 • Prevenci a preventivní národní programy – screeningové programy, např. kolorektální karcinom, karcinom prsu a prostaty, kardiovaskulární onemocnění, diabetes, zubní kaz, pohlavní choroby, infekční nemoci.
 • Eliminaci zdraví škodlivého chování (např. drogy, alkohol, tabák).
 • Podpora duševního zdraví – centra duševního zdraví.
 • Zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, např. podpora akreditace kvality zdravotní péče zdravotnických zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 900 000 Kč pro rok 2024.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje na realizaci projektu/činnosti/akce od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Doklady o realizaci projektu/činnosti/akce musí mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a musí být uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2024 (datum hotovostní úhrady nebo datum uskutečnění bankovního převodu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru