Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 2. 2024, 9.00 hodin do vyčerpání alokace, nejpozději do 28. 6. 2024, 14.00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být obce a dále právnické a fyzické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program byl zřízen za účelem podpory realizace opatření na území Karlovarského kraje zaměřených na: 
  • ochranu majetku sloužícího pro veřejný zájem,
  • ochranu majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
  • ochranu obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
  • zpracování povodňových plánů  a jejich aktualizací.

Formy a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 1 500 000 Kč pro rok 2024.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 250 000 Kč.
 • Žadatel může podat více žádostí v rámci dotačního programu, ale celková výše dotace nesmí překročit 250 000 Kč.
 • Vlastní podíl žadatele bude minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Specifikace a omezení:

 • Dotace budou poskytovány do vyčerpání finančního limitu vyčleněného pro tyto účely. Žádosti budou vyřizovány zásadně v pořadí, v němž byly doručeny v dotačním portálu Karlovarského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru