Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Dotace na zkvalitnění podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží na území kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. ledna 2024 od 09:00 hodin do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zkvalitnění podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží na území kraje.
 • Zajištění rozvoje kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život dětí a mládeže do 26 let.
 • Podpory dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu činí 3 000 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše požadované a současně minimální a maximální možná výše poskytnuté dotace je stanovena v rozmezí 30 000 Kč — 70 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Jednu akci/projekt dle tohoto Programu není možné podpořit z více dotačních titulů (Fondů) Středočeského kraje.
 • Žadatel si může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace z Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru