Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže

Dotace na podpora projektů, řešících výstavbu nových, nebo obnovu zaniklých, rekonstrukcí a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, tůní, průlehů a svejlů, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a chrání před suchem a povodněmi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. ledna 2024 od 09:00 hodin do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obec na území Středočeského kraje do 2 000 obyvatel,
 • b) dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Dotace může být poskytnuta pouze na realizaci projektu, který je realizován na území členských obcí, které mají do 2 000 obyvatel,
 • c) fyzická osoba nepodnikající,
 • d) nestátní nezisková organizace,
 • e) zapsaný spolek, pobočný spolek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematického zadání:
  • „Rybníky a malé vodní nádrže“ v následujících oblastech podpory:
   • a) „výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží“,
   • b) „rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží“,
   • c) „výstavba nebo rekonstrukce a obnova mokřadů, tůní, průlehů a svejlů“
 • Jedná se o výstavbu nových, obnovu zaniklých, rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a tůní, průlehů nebo svejlů, revitalizaci a renaturaci vodních toků. Účelem Programu je podpora projektů, které chrání před suchem a povodněmi a přispívají ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny a podpoře biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je v Programu stanovena na 1 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu je stanovena v rámci Programu na 10 % celkových uznatelných nákladů projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru