Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací za účelem snížení četnosti prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

Dotační program byl zřízen za účelem snížení četnosti prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje, kde vlivem přemnožení černé zvěře (prasat) vznikají neúměrné škody na pozemcích a dochází k ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 2. 2020, 9:00 hodin do 16. 2. 2020, 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být územně samosprávný celek (obec, město, městys), příspěvková organizace Karlovarského kraje, nebo subjekt zřízený nebo ovládaný Karlovarským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Snížení četnosti prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje, kde vlivem přemnožení černé zvěře (prasat) vznikají neúměrné škody na pozemcích a dochází k ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Forma a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 400 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020.
  • Výše dotace v jednotlivém případě smí činit maximálně 50 000 Kč včetně DPH.

Specifika a omezení:

  • Žadatel smí podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru