Přeskočit na obsah

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji

Dotační program byl zřízen za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 10. 2022 do 2. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Neinvestiční dotací 1 se pro účely tohoto programu rozumí účelově určené neinvestiční peněžní prostředky z rozpočtu kraje, o jejichž poskytnutí rozhoduje kraj v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách. V případě příspěvkových organizací zřízených krajem se jedná o příspěvek na provoz v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
  • Neinvestiční dotací 2 se pro účely tohoto programu rozumí účelově určené neinvestiční peněžní prostředky z rozpočtu kraje poskytované na základě ustanovení § 105 zákona o sociálních službách.
  • Část peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 20223 na zajištění sociálních služeb dle ustanovení § 105 zákona o sociálních službách bude v průběhu roku 2023 použita na dofinancování sociálních služeb. 
  • Peněžní prostředky jsou určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb; jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

  • O poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhodne na návrh Rady Karlovarského kraje zastupitelstvo kraje ve lhůtě do 30. 4. 2023.

Specifika a omezení:

  • Žadatel podává prostřednictvím aplikace pouze jednu žádost, která obsahuje dílčí žádosti na jednotlivé sociální služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru