Přeskočit na obsah

Podpora vybraných služeb sociální prevence II v Karlovarském kraji

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

Příjem žádostí:

  • Žádost je možné vyplnit a podat prostřednictvím aplikace ve lhůtě od 12. 10. 2020 do 19. 10. 2020.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsání v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotační program na zajištění dostupnosti, kontinuity a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Karlovarského kraje.
  • Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb; jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených na podporu stanoveného účelu činí v případě neinvestiční dotace 3 po dobu finanční podpory sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II, tj. od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022, max. 138 474 552 Kč.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených na podporu stanoveného účelu je v případě neinvestiční dotace 2 dán objemem prostředků, který je pro příslušný kalendářní rok vyčleněn v rozpočtu kraje na zajištění sociálních služeb.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí mít vyrovnány veškeré splatné dluhy ke státnímu rozpočtu, rozpočtům územních samosprávných celků, ke státním fondům, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení. Žadatel musí mít vyrovnány veškeré splatné dluhy k rozpočtu Karlovarského kraje a vyrovnané závazky vůči Karlovarskému kraji. Tuto skutečnost musí deklarovat formou prohlášení o bezdlužnosti žadatele v žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru