Přeskočit na obsah

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb

Dotace na podporu sociálních služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být podána pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jihočeského kraje Portál občana a pouze v termínu od 1. 9. 2023 od 00 hodin do 22. 9. 2023 do 24 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci).

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Opatření č. 1: Předfinancování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. 
  • Jedná se o podporu sociálních služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024 a s jeho aktualizací formou akčního plánu pro rok 2024 a budou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období roku 2024, a to pouze v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace opatření: 50 000 000 Kč.
 • Min. — max. možná výše poskytnuté NFV jednomu žadateli: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • NFV NELZE POUŽÍT na předfinancování neinvestičních nákladů: 
  • fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách),
  • na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru