Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Share Button

Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti je: od 4. 10. 2021 do 11. 10. 2021 včetně. 

Příjemci podpory:

 • Žádat o NFV je oprávněn poskytovatel sociální služby, který:
  • je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
  • poskytuje Oprávněnou sociální službu zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní a s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
  • splňuje některou z uvedených právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Podpořeny budou registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách uvedené v § 37, § 39 - § 51, § 54 - § 70, tj. služby sociální péče (vyjma sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), služby sociální prevence nebo odborné sociální poradenství, kterým byla:
  • vyplacena dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2022 požadována dotace z tohoto programu, nebo
  • v roce 2021 vyplacena dotace v rámci individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021″ a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2022 požadována dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše peněžních prostředků ve Fondu sociálních služeb vyhrazených pro Program je 200 000 000 Kč.
 • NFV lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem žádosti, Smlouvou a podmínkami tohoto Programu.
 • Poskytnutá NFV není převoditelná na jiný právní subjekt.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel podává pouze jednu žádost o NFV v členění na jednotlivé sociální služby dle registračních čísel sociálních služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>