Přeskočit na obsah

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti je: od 25. 9. 2023 do 2. 10. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Žádat o NFV je oprávněn poskytovatel sociální služby, který: 
  • je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
  • poskytuje Oprávněnou sociální službu zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní a s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
  • splňuje některou z uvedených právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Podpořeny budou registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách uvedené v § 37, § 39 — § 51, § 54 — § 70, tj. služby sociální péče (vyjma sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), služby sociální prevence nebo odborné sociální poradenství, kterým byla: 
  •  kterým byla vyplacena dotace v rámci řádného kola dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, na jejichž provoz je zároveň pro rok 2023 požadována dotace z tohoto programu a kterým současně nebyla schválena dotace v rámci dotačního programu Podpora služeb sociální prevence 2022+ pro rok 2024.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše peněžních prostředků ve Fondu sociálních služeb vyhrazených pro Program je 200 000 000 Kč.
 • NFV lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem žádosti, Smlouvou a podmínkami tohoto Programu.
 • Poskytnutá NFV není převoditelná na jiný právní subjekt.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel podává pouze jednu žádost o NFV v členění na jednotlivé sociální služby dle registračních čísel sociálních služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru