Přeskočit na obsah

Program protidrogové politiky Moravskoslezského kraje

Dotace na zajištění financování projektů sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji. Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016 včetně.

Příjemci podpory:

  • Církevní právnické osoby.
  • Spolky.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.

Typy podporovaných projektů:

  • Dofinancování nákladů poskytovatelů registrovaných sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace je 50 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace je 350 000 Kč.
  • Maximální % spoluúčast poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu je 20 %.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutí dotace slouží jako další zdroj financování projektu a žadatel je povinen zajistit minimálně 20 % nákladů na příslušný projekt z jiných zdrojů než z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru