Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_151950830.jpg
Share Button

Dotace na projekty, které podporují vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a jsou v souladu se specifickými aktivitami Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 1. 12. 2021 do 8. 12. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby, příspěvkové organizace obcí a obce, evidované právnické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, výrobní družstva invalidů, družstva.

Typy podporovaných projektů:

 • KPVP 1/22 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí.
 • KPVP 2/22 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob se zdravotním postižením.
 • KPVP 3/22 Podpora aktivit vedoucích k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • KPVP 4/22 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením.
 • KPVP 5/22 Podpora specializované dopravy.
 • KPVP 6/22 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí.

Forma a výše podpory:

 • KPVP 1/22
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.

  • Maximální výše poskytnuté dotace: 80 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KPVP 2/22 
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.

  • Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KPVP 3/22
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.

  • Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KPVP 4/22
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.

  • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
 • KPVP 5/22
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.

  • Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 % (včetně finanční spoluúčasti obce).
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
 • KPVP 6/22
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatel je oprávněn předložit maximálně dva projekty v rámci každého dotačního titulu tohoto programu. Pokud se jedná o realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu pouze aktivity v rámci registrované soc. služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>