Přeskočit na obsah

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Dotace na projekty, které podporují vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a jsou v souladu se specifickými aktivitami Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 15. 11. 2022 do 22. 11. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby, příspěvkové organizace obcí a obce, evidované právnické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, výrobní družstva invalidů, družstva.

Typy podporovaných projektů:

 • KPVP 1/23 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí.
  KPVP 2/23 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob se zdravotním postižením.
  KPVP 3/23 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí.
  KPVP 4/23 Podpora specializované dopravy.
  KPVP 5/23 Podpora aktivit vedoucích k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
  KPVP 6/23 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • KPVP 1/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KPVP 2/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KPVP 3/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KPVP 4/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
 • KPVP 5/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
   Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KPVP 6/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt (včetně všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje. U dotačního titulu KPVP 1/23 může být specializovaný pobytový tábor realizován i mimo území Moravskoslezského kraje, ale vždy na území České republiky, a to s patřičným věcným odůvodněním.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru