Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Jablonci nad Nisou

holasovice_
Share Button

V rámci programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 13. července 2020 do 30. září 2020 v 17 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastník kulturní památky (FO, PO, církev) v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou případně jeho zástupce na základě plné moci. Pokud existuje více spoluvlastníků, je nutné doložit písemný souhlas všech.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace poskytované v programu jsou přísně účelové, jsou určeny na úhradu uznatelných nákladů – tzn. nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky (tzv. památkových prací), nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Forma a výše podpory:

 • Povinné finanční podíly se vypočítávají pouze z uznatelných nákladů. U plátců DPH se jedná o celkové uznatelné náklady bez DPH:
  • Prostředky vlastníka: min. 40 %.
  • Rozpočet města: min. 10 %.
  • Ministerstvo kultury: max. 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít vydané závazné stanovisko k obnově kulturní památky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>