Přeskočit na obsah

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve městě Louny

Dotace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. O dotaci mohou žádat vlastníci kulturní památky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 07. listopadu 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci kulturních památek v městské památkové zóně města Louny.

Typy podporovaných projektů:

 • Práce zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.

Forma a výše podpory:

 • Závazné finanční podíly dotčených subjektů se stanoví podle druhu vlastnictví: 
  • Rozpočet města: města, kraje 0 %, FO, PO, církev min. 10 %.
  • FO, PO: prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje — min. 50 %; rozpočet města — min. FO, PO, církev 40 %.
  • Prostředky z Programu: města, kraje 50 %, FO, PO, církev min. 50 %.

Specifika a omezení:

 • Akce může být považována za připravenou pouze tehdy, pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.
 • Dotace není určena zejména na: modernizace objektů (např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace); modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy; parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; kopie sochařských děl.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru