Přeskočit na obsah

Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku

Dotace je určena na podporu obnovy objektů s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 6. do 13. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé o dotaci jsou vlastníci nemovitostí s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Statické zajištění nemovitosti v nezbytném rozsahu.
 • Výměna střešní krytiny, popř. prvků střešní konstrukce související s fasádou.
 • Obnova a údržba fasády (omítky, režné zdivo).
 • Klempířské výrobky (okapy, římsy, parapety, atika, mříže, označení provozoven, popř. další estetické prvky vnější fasády).
 • Výměna výplní vnějších otvorů (okna, dveře, výklady).
 • Noční osvětlení fasády pro zdůraznění jejího tvarosloví.
 • Prvky umožňující bezpečné umístění truhlíků s květinami do oken.
 • Nové historizující fasádní prvky.
 • Další estetické prvky vnější fasády (např. sochy, výdusky, balustrády, balkony, mříže apod.).
 • Statické posudky na technické zabezpečení objektů.
 • Estetické prvky střechy (římsy, komíny, zábrany proti sněhu apod.).
 • Estetické prvky související s architektonickým vnímáním objektu ve veřejném prostoru (unikátní historické ploty, brány apod.).
 • Nová soudobá fasáda, která umožní nástavbu, přístavbu k objektu s historicky cennou fasádou.

Forma a výše podpory:

 • Pro tento program jsou navrhovány finanční prostředky ve výši 870 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je do 30 % z uznatelných nákladů, maximálně však do výše 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být ukončen do 1 měsíce od ukončení fyzické realizace, ne však později než 30. 11. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru