Přeskočit na obsah

Program rozvoje venkova — Lesnická technika

V Programu rozvoje venkova 2007–2013 bylo vyhlášeno poslední 22. kolo sběru žádostí v rámci starého programového období. Podopatření Lesnická technika je určeno pro fyzické osoby, právnické osoby a obce. Alokace této výzvy je 100 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Od 26. 1. 2015 8:00 hodin do 9. 2. 2015 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou.
  • Obec nebo její svazky obcí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků.

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů.
  • Stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.
  • Projektová dokumentace: zadávací řízení.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace je: 50 % výdajů ze kterých je stanovena dotace.
  • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

  • Projekt nelze realizovat na území hl. m. Prahy.
  • Projekt musí být zrealizován a žádost o proplacení musí být podána do 30. 6. 2015.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru