Přeskočit na obsah

Program rozvoje venkova — Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Dotace na hmotné i nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny.

Příjem podpory:

 • Žádosti budou přijímány od 26. 1. 2015 do 9. 2. 2015.

Příjemci podpory:

 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.
 • Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.
 • Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.

Typy podporovaných projektů:

 • Manipulační technika do výroby, skladů obalů a surovin, skladů výrobků.
 • Klimatizace a chlazení do výrobních prostorů a skladů.
 • Technologické investice.
 • Projektová dokumentace.
 • Výdaje za nezbytné stavební práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory činí 100 tis. Kč a maximální výše dotace je 30 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace je 50 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území České republiky kromě hlavního města Prahy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj 
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru