Přeskočit na obsah

Program SCOPES — Institucionální partnerství

Účelem programu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland) je navázat a posílit spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem. V období let 2013–2016 bude rozdělena celková částka 16 000 000 CHF. Nyní je vyhlášena druhá výzva zaměřena na podporu institucionálního partnerství. Cílem je zvýšit atraktivitu a mezinárodní konkurenceschopnost institucí východní Evropy. Partnerství by se mělo skládat z nejméně jedné výzkumné instituce (nebo menší jednotky v rámci instituce) Švýcarska a instituce východní Evropy. Je možné zahrnout jednoho či více partnerů z východní Evropy, nejméně polovina partnerů však musí být zeměmi kategorie A.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 15. 11. 2014.

Příjemci podpory:

 • Instituce vyššího vzdělávání, univerzity; Instituce Akademie věd; Národní výzkumné instituce.
 • Dvoustranná sdružení: např. jeden společník ze Švýcarska a jeden společník z partnerské země. Tato partnerství jsou možná pouze se zeměmi kategorie A.
 • Trojstranná sdružení: např. jeden společník ze Švýcarska a dva společníci z partnerských zemí. Tato partnerství jsou možná se zeměmi kategorie A nebo s kombinací zemí kategorie A a B.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj výzkumných sítí (organizace mezinárodních workshopů).
 • Školení příští generace vědců (podpora mladých vědců, podpora žen), prostřednictvím pořádání školení, doktorských workshopů atp.
 • Zlepšení výzkumné/školicí infrastruktury.
 • Rozvoj nových studijních plánů, kurzů.
 • Zlepšení výuky: školení lektorů, letní školy.
 • Podpora Boloňského procesu.
 • Zlepšení výzkumného řízení a všeobecného řízení (řízení lidských zdrojů, strategické řízení, finanční řízení, IT řízení, řízení technologického transferu).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace s jedním partnerem z východní Evropy:
 1. Partner/partneři ze Švýcarska: 30 000 CHF.
 2. Partner z východní Evropy (kategorie A): 75 000 CHF.
 3. Celkem: 105 000 CHF.
 • Celková alokace se dvěma partnery z východní Evropy:
 1. Partner/partneři ze Švýcarska: 45 000 CHF.
 2. První partner z východní Evropy (kategorie A): 75 000 CHF.
 3. Druhý partner z východní Evropy: 75 000 CHF.
 4. Celkem: 195 000 CHF.

Specifika a omezení:

 • Alespoň 50 % finančních zdrojů musí směřovat partnerům z kategorie A.
 • Grant nesmí být použit na úhradu režijních nákladů a výzkumné činnosti.
 • Projekt musí trvat v rozmezí 24–36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7712”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru