Přeskočit na obsah

Program SIGMA — 4. veřejná soutěž — DC 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Veřejná soutěž programu SIGMA, DC1 je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Cílem je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe. Jedná se o veřejnou soutěž navazující na program GAMA 2, podprogram 1.

Příjem žádostí:

  • Soutěžní lhůta začíná dnem 23. listopadu 2023 v 9:00 hod. a končí dnem 17. ledna 2024.

Příjemci podpory:

  • Výzkumná organizace.
  • Podnik (malý, střední, velký).

Typy podporovaných projektů:

  • Veřejná soutěž programu SIGMA — DC1 je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití a zhodnocení výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách.
  • Cílem je podpořit nové a zefektivnit a rozšířit možnosti již zavedených systémů transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích. Jedná se o formu podpory pro ověření výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a přípravy jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.
  • Jedná se o veřejnou soutěž navazující na program GAMA, podprogram 1 a GAMA 2, podprogram 1.

Forma a výše podpory:

  • Max. částka podpory na projekt 15 mil. Kč.
  • Max. intenzita podpory na projekt 80 %.

Specifika a omezení:

  • Min. délka projektu: 24 měsíců.
  • Max. délka projektu: 48 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru