Přeskočit na obsah

Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže v Libereckém kraji

Dotační program na vytvoření lepší podmínky pro identifikaci a rozvoj nadání dětí, žáků a studentů škol na území Libereckého kraje podporou projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol se sídlem v Libereckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 19. 1. 2024 do 2. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obce aj.) a fyzické osoby podnikající (osoby samostatně výdělečně činné) se sídlem v Libereckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvořit lepší podmínky pro identifikaci a rozvoj nadání dětí, žáků a studentů škol na území Libereckého kraje podporou projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu je 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 Kč.
 • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • O dotaci nemohou žádat: 
  • Příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem,
  • subjekty, které mají ve veřejném rejstříku jako hlavní činnost uveden sport.
 • Osobní výdaje mohou tvořit maximálně 40 % z poskytnuté dotace.
 • Žadatelé mohou podávat pouze jednu žádost o dotaci a to v elektronické formě a zároveň v tištěné podobě nebo prostřednictvím datové schránky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru