Přeskočit na obsah

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje — Projekty obcí

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 2. 2024 do 15. 2. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) — stav k 1. 1. 2024,
 • b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel,
 • c) obec oceněná v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2023 bez ohledu na počet obyvatel (ocenění stuhou, Cenou hejtmana PK, cenou Rady PK, Zlatou cihlou, Fulínovou cenou, Cenou naděje pro živý venkov, Cenou spolku pro obnovu venkova PK nebo diplomem) nebo v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023 — bez ohledu na počet obyvatel obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí.
 • Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje: 
  • A. na zpracování územního plánu — max. do výše 250 tis. Kč.
   Dotace se poskytuje max. do výše 80 % celkových uznatelných nákladů (návrh zadání územního plánu a zprávu o uplatňování územního plánu do těchto nákladů nelze zahrnout).
  • B. na zpracování změny územního plánu — max. do výše 100 tis. Kč.
   Dotace se poskytuje max. do výše 50 % celkových uznatelných nákladů (návrh zadání změny územního plánu a zprávu o uplatňování územního plánu do těchto nákladů nelze zahrnout).

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení akce bude stanoven smlouvou o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 10. 2028.
 • Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru