Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí

ven
Share Button

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 3. 2. do 16. 2. 2021 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je:
  • a) obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) – stav k 1. 1. 2021,
  • b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • II. 1 Dotační titul PSOV PK 2021 – PROJEKTY OBCÍ
  • a) Venkovská zástavba a občanská vybavenost.
  • b) Sakrální stavby, hřbitov.
  • c) Místní komunikace.
  • d) Oprava povrchu cyklostezky – pouze neinvestiční akce.
  • e) Projekty v oblasti vodního hospodářství.
  • f) Technická infrastruktura.
  • g) Veřejná prostranství.
  • h) Ekologické projekty.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů akce.
 • Dotace se poskytuje:
  • A. pro obce do 1000 obyvatel včetně: ve výši 100 – 500 tis. Kč.
  • B. pro obce nad 1000 obyvatel: ve výši 100 – 300 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení akce bude stanoven smlouvou o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 10. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>