Přeskočit na obsah

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje — Projekty obcí

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 2. do 15. 2. 2023 do 12 hodin. 

Příjemci podpory:

 • a) Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) — stav k 1. 1. 2023,
 • b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel,
 • c) obec oceněná v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2022 bez ohledu na počet obyvatel (ocenění stuhou, Cenou hejtmana PK, cenou Rady PK, Zlatou cihlou, Fulínovou cenou, Cenou naděje pro živý venkov, Cenou spolku pro obnovu venkova PK nebo diplomem).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je poskytována jako investiční nebo neinvestiční.
 • Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje. Akce musí být realizována v katastrálním území žadatele (s výjimkou akcí určených na opravu vodovodu, pokud trasa veřejného vodovodu vede částečně i v katastrálním území jiné obce, nebo na chodníky, pokud se zastavěné území obce nachází v katastrálním území jiné obce).

Forma a výše podpory:

 • A. pro obce do 2000 obyvatel včetně: ve výši 100 — 500 tis. Kč.
 • B. pro obce nad 2000 obyvatel: ve výši 100 — 300 tis. Kč.
 • C. pro obce oceněné stuhou (zlatá, modrá, bílá, oranžová, zelená), Cenou hejtmana PK nebo Cenou Rady PK v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2022: ve výši 100 — 700 tis. Kč.
  Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení akce bude stanoven smlouvou o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 10. 2024.
 • Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru