Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Územní plány

shutterstock_155292674.jpg
Share Button

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí na území bývalého Vojenského újezdu Brdy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 2. 2021 do 16. 2. 2021 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) – stav k 1. 1. 2021,
 • b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • PSOV PK 2021 – Projekty obcí.
 • PSOV PK 2021 – Územní plány.
  • Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje. Akce musí být realizována v katastrálním území žadatele (s výjimkou akcí určených na opravu vodovodu, pokud trasa veřejného vodovodu vede částečně i v katastrálním území jiné obce, nebo na chodníky, pokud se zastavěné území obce nachází v katastrálním území jiné obce).

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů akce.
 • Dotace se poskytuje:
  • A. pro obce do 1000 obyvatel včetně: ve výši 100 – 500 tis. Kč.
  • B. pro obce nad 1000 obyvatel: ve výši 100 – 300 tis. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.
 • Na akci podpořenou z PSOV PK 2021 nelze čerpat dotaci z jiných finančních zdrojů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>