Přeskočit na obsah

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje — Územní plány

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí PK pořízeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pouze pokud je změna ÚP pořízena podle § 44 odst. a) stavebního zákona (z vlastního podnětu).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. do 15. 2. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) — stav k 1. 1. 2024,
 • b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel,
 • c) obec oceněná v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2023 (ocenění stuhou, Cenou hejtmana PK, cenou Rady PK, Zlatou cihlou, Fulínovou cenou, Cenou naděje pro živý venkov, Cenou spolku pro obnovu venkova PK nebo diplomem) nebo v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023 — bez ohledu na počet obyvatel obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje. Akce musí být realizována v katastrálním území žadatele (s výjimkou akcí určených na opravu vodovodu, pokud trasa veřejného vodovodu vede částečně i v katastrálním území jiné obce, nebo na chodníky, pokud se zastavěné území obce nachází v katastrálním území jiné obce).
 • Podstatnou charakteristikou Plzeňského kraje je výrazný rozdíl mezi centrem a rozsáhlými venkovskými oblastmi, které pokrývají naprostou většinu území kraje. Z 501 obcí Plzeňského kraje jich kritérium „obce do 2000 obyvatel“ naplňuje 91 %. Navíc Plzeňský kraj patří v ČR ke krajům s nejnižší hustotou osídlení, rozdíl v hustotě osídlení je patrný i na úrovni okresů. Významný venkovský charakter kraje vedl k myšlence pomoci venkovskému území prostřednictvím Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
 • Pro rok 2024 jsou v rámci PSOV PK vyhlášeny dva dotační tituly: 
  • PSOV PK 2024 — Projekty obcí.
  • PSOV PK 2024 — Územní plán.

Forma a výše podpory:

 • A. pro obce do 2000 obyvatel včetně: ve výši 100 — 500 tis. Kč.
 • B. pro obce nad 2000 obyvatel: ve výši 100 — 300 tis. Kč.
 • C. pro obce oceněné stuhou (zlatá, modrá, bílá, oranžová, zelená), Cenou hejtmana PK nebo Cenou Rady PK v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2023 a pro obce na 1. – 3. místě v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023: ve výši 100 — 700 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů akce.

Specifikace a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.
 • Plánovaný konec realizace — max. do 31. 10. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdoj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru