Přeskočit na obsah

Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu historického centra města Přerova

Dotace se poskytuje za účelem motivace vlastníků památkově významných staveb na území města Přerova k zachování a obnově těchto staveb a tím k přispění ke zlepšení vzhledu města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 29. ledna 2024 do 30. dubna 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem stavby, na jejíž obnovu je dotace požadována, nebo
 • právnická nebo fyzická osoba, která stavbu, na jejíž obnovu je dotace požadována, oprávněně užívá.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace může být poskytnuta pro účel obnovy exteriéru: 
  • a) v městské památkové zóně Přerov vymezené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č.476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 251/1995 Sb.,
   b) v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov vymezeném rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, referátu kultury č. 4/95 z 21. 1. 1995,
   c) v ochranném pásmu kulturní památky „městský park Michalov v Přerově“, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod č. RK 28/93 dne 29. 3. 1993.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely Programu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 250 000 Kč, nejvýše však 50 % celkových nákladů vynaložených žadatelem.

Specifika a omezení:

 • Jednotlivé žádosti jsou projednávány a posuzovány administrátorem a příslušnými orgány města. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti (tj. řádně vyplněné žádosti se všemi řádně vyplněnými povinnými přílohami).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru