Přeskočit na obsah

Program Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Dotace na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, která by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.

Příjem žádosti:

 • Žádosti budou přijímány od 10. 1. 2024 od 9:00 hodin do 25. 1. 2024 do 15:00 hodin. 

Příjemce podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, nestátní nezisková organizace, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj, obchodní společnost aj., podnikající fyzická osoba (OSVČ) a fyzická osoba nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • A) Osvětová činnost:

  • 1) ekologické výukové programy, přednášky, semináře, výstavy, naučné a osvětové materiály,
  • 2) pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, terénní cvičení, odborné exkurze, osvětové akce,
  • 3) realizace nových a obnova stávajících naučných stezek.
 • B) Technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO:
  • 1) vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkové požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Osvětová činnost ve výši 10 000 Kč.
  • b) Technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO ve výši 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkové požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Osvětová činnost ve výši 300 000 Kč.
   b) Technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO ve výši 500 000 Kč.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 8 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Středočeského kraje.
 • Maximální výše požadované dotace pro 1 žadatele je stanovena na 500 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru